Verkoopsvoorwaarden

Elke opdracht wordt uitsluitend aanvaard volgens de Algemene en Specifieke Verkoopsvoorwaarden van InduTech Int.   Uitgebreide verkoopsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

Prijzen op de website : De prijzen op de website zijn richtinggevend en niet-bindend.   InduTech Int. behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen zonder voorafgaandelijke kennisgeving en/of bestellingen te weigeren.   Bestellingen zullen uitsluitend van bedrijven worden geaccepteerd met een geldig BTW-nummer 

Levering : Exclusief, ex-magazijn InduTech Int. te Zandhoven in België.

Leveringstermijn : De meeste goederen zijn uit stock leverbaar en/of binnen een verwachte levertermijn van 1 à 2 weken, na orderbevestiging en ontvangst van uw betaling.

Betaling : Al onze internet prijzen zijn gebaseerd op betaling op voorhand.   Na ontvangst van uw bestelling wordt U een Order Bevestiging toegestuurd, met vermelding van de stock status en/of van de verwachte levertijd. De goederen worden samen met de officiële factuur verstuurd, na ontvangst van uw betaling.   Betaling op 30 dagen netto na verzending van de goederen en factuurdatum kunnen uitsluitend aanvaard worden na expliciete en schriftelijke goedkeuring van InduTech Int.

BTW en taxen : Exclusief.

Garantie : 2000 uur productie, gelimiteerd tot 12 maand na verzending van de goederen, op fabricagefouten.   Er geldt geen garantie voor typische slijtage onderdelen noch voor onoordeelkundig gebruik van de goederen.

Rechtbank : Elk contract resulterend uit een aankoop bij InduTech Int. zal worden behandeld volgens Belgisch recht.