Disclaimer

Doel van de site

De website "www.indutech.be" geeft een overzicht van het producten- en dienstenaanbod van InduTech Int. nv.

Het gebruik van de site

InduTech Int. nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal InduTech Int. nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. InduTech Int. nv geeft geen garanties op het up-to-date zijn van de informatie. InduTech Int. nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het gebruik van deze informatie leidt tot schade of verlies.

InduTech Int. nv levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan InduTech Int. nv niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

InduTech Int. nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De website van InduTech Int. nv kan links naar andere websites bevatten waarover InduTech Int. nv geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. InduTech Int. nv kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

InduTech Int. nv aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.